O mně

JUDr. Vladislav Vnenk

Jsem samostatným advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory pod č. 19178. Své advokátní služby poskytuji především v oblasti soukromého práva, práva trestního, sporného a insolvenčního. Mimo své činnosti samostatného advokáta se věnuji též činnosti akademické, jsem asistentem Katedry ústavního a evropského práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a v současné době dokončuji své doktorské studium (Ph.D.).

Člen skupiny IURIQA Experts Network. 
Trvale spolupracuji s Advokátní kanceláří
Forejtová | Čadra | Partners s.r.o.