JUDr. Vladislav Vnenk,
advokát

zapsaný v seznamu ČAK pod č. 19178

 

sídlo:  Náplavní 2013/1, Praha 2, 120 00

e-mail: vnenk@vnenk.cz

tel.: +420773456610

ID datové schránky: 27bmdze

 

 

Menu